Gegevensdownload

Met behulp van gegevensdownloadrapporten kunt u ruwe gegevens rechtstreeks ophalen uit CXone. U kunt de ruwe gegevens bewerken of gebruiken om draaitabelrapporten te maken. Deze rapporten bieden een alternatief voor het gebruik van CXone API's en zijn met name handig als graag met spreadsheets werkt.

Belangrijke informatie over gegevensdownloadrapporten

  • U kunt ervoor kiezen om de gegevens in de volgende indelingen weer te geven: door komma's gescheiden, door tabs gescheiden of in XML-opmaak.
  • Er zijn veel standaard gegevensdownloadrapporten beschikbaar waarmee u een vooraf bepaalde set gegevens kunt ophalen. Als u aangepaste gegevensdownloadrapporten wilt kunnen maken, neemt u contact op met uw CXone-accountmanager.
  • U kunt deze rapporten handmatig uitvoeren of u kunt een planning maken om het rapport automatisch voor u uit te voeren. Planningen kunnen het rapport eenmalig of volgens een terugkerend schema uitvoeren.
  • U kunt contact opnemen met uw CXone-accountmanager om uw bedrijfseenheid zo te configureren dat slechts één gebruiker tegelijkertijd een bepaalde gegevensdownloadsjabloon-ID kan uitvoeren. Dit kan het uitvoeren van gegevensdownloadrapporten versnellen. Wanneer deze is ingeschakeld, kan een gebruiker tijdelijk worden geblokkeerd en geen gegevensdownloadrapporten uitvoeren.
  • Wanneer u een rapportplanning configureert, kunt u interne CXone-gebruikers of e-mailadressen buiten CXone selecteren om het rapport te ontvangen.
  • U kunt de zichtbaarheid van de gegevens uit deze rapporten niet beperken in het beveiligingsprofiel van een gebruiker.
  • Elke planning voor gegevensdownloadrapporten heeft een tabblad Auditgeschiedenis met informatie over historische wijzigingen die in de planning zijn aangebracht. Auditgeschiedenis-tabellen kunnen erg groot worden, maar u kunt zoek- en filterfuncties gebruiken om de weergegeven informatie te beperken tot bepaalde wijzigingen.
  • CXone bewaart 25 maanden aan gegevensdownloadrapporten.
  • Datum en tijd worden weergegeven in uw tijdzone.

De pagina E-mail van systeem geeft een uitgebreide uitleg over alle typen CXone e-mail, zoals het e-mail ACD-kanaal en CXone e-mails voor rapporten en het resetten van wachtwoorden. Ook zijn IP-adressen opgenomen die u wellicht wil toevoegen aan de lijst met toegestane adressen of SPFGesloten Sender Policy Framework: een standaard voor e-mailauthenticatie die afzenders en ontvangers beschermt tegen spam, spoofing en phishing. Door een SPF-record toe te voegen aan uw Domain Name System (DNS) kunt u een openbare lijst verstrekken van afzenders die zijn goedgekeurd voor het verzenden van e-mail vanuit uw domein. -records van uw e-mailserver.

Niet-ondersteunde tekens

De volgende tekens worden niet ondersteund in gegevensdownloadrapporten:

DE – Duitse letters (Ää, Öö, Üü, ß)

ES – Spaanse tekens (Áá, Éé, Íí, Óó, Úú, ü, Ññ, ¿, ¡)

FR – Franse letters (Ââ, Ää, Èè, Éé, Êê, Ëë, Îî, Ïï, Ôô, Œœ, Ùù, Ûû, Üü, Ÿÿ, Çç)

IT – Italiaanse letters (Àà, Áá, Èè, Éé, Ìì, Íí, Òò, Óó, Ùù, Úú)

PT – Portugese letters (Àà, Áá, Ââ, Ãã, Éé, Êê, Íí, Óó, Ôô, Õõ, Úú, Üü, Çç)

Diversen – Ēē, Şş, Æ æ, Åå, Ğğ, Øø, ÿ

En alle speciale tekens voor:

JA – Japans, KO – Koreaans, RU – Russisch, zh-CN – Chinees