Dashboards

Met dashboards kunt u snel gegevens bekijken over het functioneren van uw contactcenter. Een dashboard is een soort canvas waarop u groepen widgets kunt weergeven. Widgets tonen bepaalde soorten gegevens over uw contactcenter, zoals de huidige wachtrij met contacten of het aantal ingelogde agents. U kunt verschillende dashboards maken om verschillende informatiecategorieën weer te geven, bijvoorbeeld over een bepaald team, een bepaalde campagne of een bepaald tijdvak. Wanneer u een dashboard bewerkt, kunt u widgets configureren om te specificeren welke gegevens u wilt weergeven.

Belangrijke informatie over dashboards

Dashboardinterface

Afbeelding van een Reporting-dashboard. Afbeelding van een Reporting-dashboard.
Element Details
Dashboardwerkbalk (1) De werkbalk bevat knoppen voor alle dashboardacties, zoals het maken en delen van het dashboard. De beschikbare werkbalkelementen veranderen terwijl u het dashboard bewerkt. De onderstaande beschrijving gaat over de werkbalkelementen en de bijbehorende acties in twee verschillende situaties: als u het dashboard in de standaardmodus bekijkt (te zien in de afbeelding hierboven) of als u het dashboard bewerkt.

Standaardmodus:

  • Dashboardlijst: u kunt een dashboard openen door een dashboard te selecteren in deze vervolgkeuzelijst.
  • Bewerken: hiermee activeert u de bewerkingsmodus waarin u de acties kunt uitvoeren die verderop worden beschreven, en waarin u instellingen voor afzonderlijke widgets kunt configureren.
  • Vernieuwen: hiermee werkt u de widgets op het dashboard bij met de meest recente gegevens van uw contactcenter.
  • Nieuwe maken: hiermee kunt u een nieuw dashboard maken. Nadat u op deze knop hebt geklikt, kunt u het nieuwe dashboard een naam geven, bepalen of u het met anderen wilt delen en widgets naar het dashboard slepen.
  • Diavoorstelling: hiermee kunt u automatisch door de lijst met dashboards bladeren. U kunt op het pijltje naar beneden klikken om in te stellen hoe lang elk dashboard moet worden weergegeven. Deze tijd wordt uitgedrukt in seconden en u kunt niet minder dan 30 seconden invoeren.
  • Consoleweergave: in deze modus kunt u zich gemakkelijker concentreren op de gegevens in uw dashboard omdat de interface-elementen van CXone worden verborgen en alleen de dashboardwidgets worden weergegeven. Deze knop verschijnt alleen als de machtiging Dashboardconsole-weergave is ingeschakeld in uw beveiligingsprofiel.

Bewerken:

U kunt de instellingen van een widget alleen configureren wanneer u het dashboard bewerkt.

Widget (2) In dit vak staat een individuele widget uit het dashboard. In de afbeelding kunt u verschillende soorten widgets en gegevenspresentaties zien. Afhankelijk van de widget kunt u de gegevens op verschillende manieren beheren. Sommige widgets stellen u in staat om het type weergave te wijzigen van Diagram naar Tabel, bij andere widgets kunt u rechtstreeks op een contact of een agentnaam dubbelklikken.
Widgetacties (3) Rechtsboven in elke widget staat een aantal actieknoppen. Niet alle widgets ondersteunen dezelfde acties. Bovendien veranderen de knoppen wanneer u het dashboard in de standaardmodus bekijkt (zie de afbeelding hierboven) of wanneer u het dashboard bewerkt in de bewerkingsmodus.

Standaard:

  • Printer: hiermee kunt u de gepresenteerde data afdrukken. Als u op deze knop klikt, wordt het standaard printervenster geopend.
  • Exporteren: hiermee kunt u de gepresenteerde data exporteren in een van deze formaten: Excel, CSV, PDF.

Bewerken:

  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de widget uit het dashboard.
  • Instellingen: met het tandwielpictogram Instellingen opent u het instellingenvenster, waarmee u de data kunt configureren die worden weergegeven door de widget, bijvoorbeeld over bepaalde teams of skills.